Advonor Advokatfellesskap er oppløst og advokatene fortsetter sine advokatvirksomheter hver for seg.

    Advokatene treffes og kan kontaktes slik: 

 

         Sverre K Berge: Telefon: 90195250; Epost: skb@advberge.no

 

         Tore E Brath: Telefon: 21 51 20 50; Epostbrath@blco.no

 

         Raymond Giltun: Telefon 21 51 20 50; Epost: giltun@blco.no

 

         Per F Hetty: Telefon 90599505; Epost: hetty@advhetty.no

 

         Per Einar Johansen: Telefon 91119336 Epost: peuj@forenedeadv.no

 

         Fritz Jonny Mo: Telefon 40043300; Epost: fjm@advmo.no

 

         Christen Røer: Telefon 21 51 20 50; Epost: christen.roer@blco.no

 

         Kristian Hersløv: Telefon 90533137; Epost: kh@storlokken.no